EST ENG RUS

 


     


Töökorraldus suvisel koolivaheajal

 

Koolimaja avatud

16.06 kell 08.30-14.00

17.06 kell 08.30-17.00

20.06 kell 09.00-17.00

21.06 kell 09.00-13.00

22.06 kell 09.00-12.00

Kollektiivpuhkus 25.06-19.08

Küsimused palume saata kristiine@kristiine.edu.ee

 

Päikeselist suve!


Tantsurühm Naiste Tantsupeol.

Meie õpetajate tantsurühm nautis Naiste Tantsupidu nii vihmas kui päikeses!

 


Koolide hambaravikabinettide sulgemine

 

2016/2017 õppeaastast alates ei paku koolid õpilastele enam hambaraviteenust! Rohkem informatsiooni SIIN!


1. klassi vastuvõtt 2016/2017 õppeaastaks

Lapsevanemaid, kelle lapsed käisid meie kooli eelkoolis, ootame dokumente tooma 24. mail 2016 kell 7.45-8.30, 26.mail 2016 kell 7.45-11.00 ja 30. mail 2016 kell9.00-10.00 ja 15.00-16.00 

Juunikuus: 2. juuniil 2016 kell 8.00-10.00 ja 17.30-18.30; 6. ja 7. juunil 2016 kell9.00-10.00; õppealajuhataja kabinetis.

Lapsevanemaid, kelle lapsed pole meie kooli eelkoolis käinud, ootame dokumente tooma koos lapsega. Vestluse aeg registreerige SIIN!

 

Lapsevanem või tema seaduslik esindaja esitab :

Kirjalik avaldus 1. klassi vastuvõtuks (vorm kooli kodulehel, kui võimalik palume saata digiallkirjastatult).
Lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia).
Kaasa võtta lapsevanema isikut tõendav dokument (seadusliku esindaja isikut tõendav dokument).
Tervisekaart (võib tuua ka septembris klassijuhataja kätte)
Koolivalmiduskaart (lasteaiast).

Kohapeal koopia tegemine 13 senti.


Tallinna Haridusameti tunnustus

 

PARIM KOOSTÖÖPROJEKT 2016

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi projekt 

„Erinevate põlvkondade lõimimine ja lõimumine“

 

Projekti  algus ulatub aastasse 2009 kui 6.klassi õpilased ja klassijuhataja Helmi Kelle paluti  Jõulude ajal esinema Kristiine kohvikusse pensionäride jõuluõhtul. Kuna Tallinna Kristiine Gümnaasium õpilastel on eriti Jõulude ajal tavaks tegeleda laiemalt heategevusega, siis sealt saigi alguse pikaajaline koostöö Kristiine Sotsiaalkeskusega, et pakkuda noorte poolt rõõmsaid hetki ja meelelahutust eakatele inimestele.

2012 oli põlvkondade vahelise lõimumise aasta. Tallinnas oli tegevust alustanud Nõmme Vanameeste Klubi ja sellest räägiti televisioonis.  Õpetaja Helmi Kelle võttis klubiga ühendust ja pakkus koostööd. Pakkumine võeti vastu. Esimene ettevõtmine oli ühismatk Viru rappa. Isadepäeval tulid „vanamehed“ kooli külla ja viisid läbi  huvitava tunni teemal „Mina-pilt“ .Õpilased vastasid temaatiliste, muusikalis-sõnaliste põimikutega erinevatel tähtpäevadel: isadepäev, jõulud, vabariigi aastapäev, naistepäev ja kevade saabumine.

Kõik see tegevus sünnib ühistööna: on muusikaõpetuse õpetaja Kai Rei oskus ja tahe laululastele laulud ära õpetada. Eesti keele õpetaja Helmi Kelle valib  luuletused ja mõtisklused nii, et esinejatele oleks need vastuvõetavad ja kuulajad naudiksid ning saaksid ennast tagasi mõelda möödunud aastatesse. Eesmärk on kanda sõnumit, et kaasaja  noor on andekas, sõbralik ja peab lugu vanemast põlvkonnast.

Küllap on teade meie õpilaste tegemistest levinud ja nii on järgnevatel aastatel toimunud mitmed esinemised nii Kristiine kui ka Jaan Poska tänava Sotsiaalmajades,  eakate hooldekodus “Villa Benita” ja Kodulinna majas. Õpilased on esinenud erinevate proggrammidega nii USA Tallinna saatkonnas, Mustamäe Linnaosavalitsuse üritustel, Kristiine lasteaedade lastele ja töötajatele. Kristiine linnaosade lasteaedade spordipäevad toimuvad aastaid meie kooli staadionil.

Lasteaialaste jõulupeod on toimunud kooli aulas.

Tunnustusega kaasnes 1700 eurone preemia!

 

Täname ja õnnitleme õpetajaid ja õpilasi, kes projektis osalesid!


Tulevased sündmused:


01.12-15.12 Jõulumuusika vahetunnid
07.12 Liikumiskavade show 7.-12. klassile
13.12 Luutsina päeva tähistamine
15.12 Jõulukampsuni päev
18.12 Algklasside jõulupeod 9.00 ja 11.00
18.12 5.-6. klasside jõulupeod 13.00
20.12 7.-12. klasside jõulupeod; jõululaat

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.