EST ENG RUS

 


     


Meie õpilane osales loov- ja uurimistööde konkursil

14. mail toimus Tallinna Õpetajate majas Keele ja Kultuuri teema-aasta loov- ja uurimistööde konverents. Konkursist võttis osa 11. klassi õpilane Debi Schryer, keda autasustati tänukirjaga. Debi esitas konkursile uurimistöö “Muusika teraapiline mõju". Tööd juhendas õpetaja Anu Rannus.

Antud uurimistöö eesmärk oli uurida, kuidas muusika mõjub erinevas vanuses inimestele ning kas on vahet, kas tegemist on muusikute või mittemuusikutega. Muusikal on teraapiline mõju. Selles uurimistöös saame teada, kuidas muusika mõjub inimestele erinevalt, mis on muusikateraapia ja selle eesmärk. Muusika aitab väljendada end viisil,  mida ainult sõnadega teha ei saa ning seeläbi tõhustab ka vaimse tervise heaolu.

Õppejuht Anu Rannus 

 


Õpilasesinduste konverents Kaja Kultuurikeskuses

10. mail käis meie kooli õpilasesindus Kaja kultuurikeskuses Tallinna noortevolikogu poolt korraldatud õpilasesindustele mõeldud konverentsil. Konverents toimus sel aastal teist korda ja loodetavasti toimub see ka tuleval aastal. Konverents kestis kokku kuus tundi ja selle käigus käidi erinavates töötubades milleks olid: projektide kirjutamine, konfliktide lahendamine, vaimne tervis ja huvikaitse. Peale töötubade tehti ka TedTalke teemadel: "Miks noored valimas ei käi" ja "Kuidas olla ettevõtlik õpilasesindus".  Meie kooli õpilastel oli väga huvitav ja omandati palju olulist infot. Töötubade vahel tutvuti teiste koolid õpilasesindustega ja loodi uusi tutvuseid.
 
Õpilasesinduse liige
Isabel Kivi
6.b


Jalgpalli turniiri tulemused

30. aprillil toimunud jalgpalli turniir, mille korraldasid Axel Kukk ja Conrad Loo 11.ab klassist lõppes väga magusalt. Turniir toimus gümnaasiumi ja 9. Klassi õpilaste vahel ja võitjaks tuli 9. klass, kes said maiustada Viktuse poolt meisterdatud oreo tordiga! Turniir oli korraldatud uurimustöö raames ja kõik sujus väga hästi. Tore oli ka näha, et õpilased võtsid julgelt osa mängudest ja andsid endast parima. Suur tänu ka kõikidele pealtvaatajatele, kes otsustasid tulla kaasa elama ja jalgpalli nautima!

Axel Kukk


Tublid nuputajad

8. mail  toimus Jakob Westholmi Gümnaasiumis 3.-4. klasside matemaatika-nuputamisvõistlus "ROSIN".

Rõõmus - Osav- Sõbralik – Innukas - Nuputaja võistlusel osales 24 Tallinna kooli.

Meie kooli esindusvõistkonda kuulusid Rauno Oja (3.b), Konrad Liivamets (3.c),  Mark Andreas Talts (4.a) ja Andreas Ojala (4.c) klassist.

Võistkond saavutas väga tubli IV koha.

Õnnitleme ja tunneme rõõmu meie tublidest nuputajatest.  

Õpilasi juhendasid õpetajad Mare Pukk, Karmen Aasma, Elo Orav ja Reet Loit.


Tähistasime Euroopa päeva

9. mail tähistatakse Euroopa päeva. Sel puhul kutsus Pärnu Noorte Innovatsioonikeskus ka meie kooli õpilasi osalema Tallinnas asuvasse Euroopa Elamuskeskusesse. Õpilased kohtusid Euroopa Parlamendivalimiste kandidaatidega ning osaleti paneelvestluses. Samuti toimus rollimäng, kus õpilased said kehastada end Euroopa Parlamendi liikmeks. Liidu uute õigusaktide üle läbirääkimisi pidades läbitakse selles mängus Euroopa Liidu seadusandluse kiirkursus. Mängijad jaotatakse kujutletavatesse fraktsioonidesse, kus päevakajalisi teemasid arutades õpitakse, kuidas koostatakse Euroopa Liidu õigusakte ja mil moel kujuneb liidu tulevik. Õpilased said astuda ka kõnepulti ning oma seisukohad selgelt välja öelda. Päev oli põnev ning kindlasti õpetlik!

Suur tänu Huub MTÜ kutse eest!

Tuuli Särekanno


Tulevased sündmused:


27.05 9. klasside lõpukell
28.05 12. klasside lõpukell
29.05 Loov- ja uurimistööde kaitsmine
31.05 1.-4. ja 6. klassidel TORE mängude päev; Ülejäänud klassidel (v.a lõpuklassid) liikumispäev
03.-04.06 Algklasside robootikapäevad
06.06 Algklasside seiklusmäng
08.06 Kooliaasta lõpuaktused
(v.a. 9. ja 12. klassid)
Kell 11.00 1.-4. klasside aktus
Kell 12.00 5.-8, 10.-11. klasside aktus

08.06 Vilistlaste kokkutulek - piletid müügil Fientas
16.00 avatakse uksed
16.30 juubelipingi avamine
17.00 kontsert
19.00-23.00 Risto Paiste bänd, oksjon/üllatused

19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.